Regulamin

Zawody rozgrywamy wg aktualnie obowiązującego regulaminu FAI:

Regulamin na rok 2024 (wersja oryginalna  – angielska)

Regulamin na rok 2024 (wersja polska)

Regulamin F3K Klub

Regulamin obliczania rankingu Pucharu Polski:
 Zgodnie z zasadami organizacji zawodów modelarskich Aeroklubu Polskiego  ranking Pucharu Polski jest obliczany na takich samych zasadach, co ranking Pucharu Świata.

Puchar Świata F3K obliczany jest na zasadach opisanych w Aneksie 3A do Kodeksu Sportowego FAI (strona 40). Bardziej szczegółowo jest to opisane tutaj: link

Zawodnicy startując w zawodach dostają punkty pucharowe w zależności od zajętego miejsca i ilości startujących zawodników w danych zawodach. Do obliczania punktów można użyć arkusza kalkulacyjnego opublikowanego na stronach FAI: link.  Klasyfikacja generalna sporządzana jest na koniec sezonu sumując po trzy najlepsze wyniki każdego zawodnika.

Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej:

Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Eliminacjach Pucharu Polski ( trzy najlepsze eliminacje)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.

Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

Opiekunem kategorii F3K w Polsce z ramienia Aeroklubu Polskiego jest: Cezary Janas – asystent TKN, kontakt: czarekjanas MAŁPA op.pl

Stary Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej, obowiązujący do 2017 roku:

Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Pucharze Polski ( klasyfikacja końcowa)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.