Zmiany w Kodeksie sportowym F3K w 2020 roku

FAI zamierza w 2020 roku wprowadzić szereg zmian w Kodeksie sportowym odnośnie F3K. Poniżej zestawienie zmian:

 

1. Zawodnik otrzyma prawo do powtórki, jeśli jego model będzie brał udział w kolizji. Przy czym kolizja nastąpiła, kiedy przynajmniej jeden z biorących w niej udział modeli był w fazie startu. Faza startu będzie zdefiniowana, jako czas pomiędzy wypuszczeniem modelu z ręki, aż do momentu, kiedy model osiągnie najwyższy punkt trajektorii lotu.

2. Wprowadzony zostanie pomiar czasu lotu z dokładnością do 0,1 sekundy. Zostanie wykreślony zapis o maksymalnym wyniku możliwym do uzyskania w zadaniach „na styk”, tzn. na przykład w zadaniu 5×2 będzie można uzyskać wynik większy niż 9:55.

3. Przed każdym czasem startowym zostanie wprowadzona 1 minuta „bez latania”, tak jak do tej pory było to tylko przed kolejnymi startami w zadaniu „All Up”.

4. Zostanie skrócona minimalna, możliwa do zastosowania przez organizatora długość czasu testowego do 45 sek.

5. Skreślenie najgorszego wyniku każdego zawodnika będzie obowiązywało dopiero po rozegraniu 12-tej rundy.

6. Z katalogu zadań zostanie wykreślone dotychczasowe zadanie „D – Ladder: wzrastający czas o 15 sekund” i zostanie zastąpione zadaniem „Dwa najdłuższe loty”: maksymalny wynik możliwy do uzyskania w każdym locie: 5 minut, czas startowy 10 minut.

7. W zadaniu „E – Poker” będzie można złożyć tylko 3 deklaracje.

8. Dopisane zostanie zadanie „L – Jeden Lot”: w czasie startowym 10 minut, zawodnik będzie mógł wykonać tylko jeden lot, max 9:59.

9. Dopisane zostanie zadanie „M – Huge Ladder”” w czasie startowym 15 minut, zawodnik będzie mógł wykonać tylko 3 loty, maksymalne wyniki możliwe do uzyskania w poszczególnych lotach to: 3, 5 i 7 minut.