Regulamin

Zawody rozgrywamy wg aktualnie obowiązującego regulaminu FAI:

Regulamin na rok 2018 (wersja angielska – oryginalna)

Regulamin na rok 2018 (wersja polska)

Regulamin F3K Klub na rok 2018

Regulamin obliczania rankingu Pucharu Polski:
Ranking Pucharu Polski jest obliczany na takich samych zasadach, co ranking Pucharu Świata. Zgodnie z zasadami organizacji zawodów modelarskich.

Puchar Świata F3K obliczany jest na zasadach opisanych w Aneksie 3A do Kodeksu Sportowego FAI (strona 40).
Do obliczania punktów w rankingu można użyć arkusza kalkulacyjnego opublikowanego na stronach FAI: link

Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej:

Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Eliminacjach Pucharu Polski ( trzy najlepsze eliminacje)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Modelarskiej nr KM 40 /12 /2017

Opiekunem kategorii F3K w Polsce z ramienia Aeroklubu Polskiego jest: Cezary Janas – asystent TKN, kontakt: czarekjanas MAŁPA op.pl

 

Stary Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej, obowiązujący do 2017 roku:

Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Pucharze Polski ( klasyfikacja końcowa)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.