Regulamin

Zawody rozgrywamy wg aktualnie obowiązującego regulaminu FAI:

Regulamin na rok 2017 (wersja angielska – oryginalna)

Regulamin na rok 2017 (wersja polska)

Regulamin obliczania rankingu Pucharu Polski:
Ranking Pucharu Polski jest obliczany na takich samych zasadach, co ranking Pucharu Świata. Zgodnie z zasadami organizacji zawodów modelarskich.

Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej:
Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Pucharze Polski ( klasyfikacja końcowa)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.

Zgodnie z Regulaminem powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

 

Opiekunem kategorii F3K w Polsce z ramienia Aeroklubu Polskiego jest: Cezary Janas – asystent TKN, kontakt: czarekjanas MAŁPA op.pl

 

Proponowana zmiana Regulaminu wyłaniania Kadry Narodowej, od 2018 roku:
Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach:
A. Mistrzostwach Polski
B. Eliminacjach Pucharu Polski ( trzy najlepsze eliminacje)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Euroturu (dwie najlepsze eliminacje)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki ( punkty procentowe) uzyskane w poszczególnych zawodach.

Uzasadnienie:

W obecnie obowiązujących regułach nieproporcjonalnie dużą wagę mają punkty z klasyfikacji końcowej Pucharu Polski. Ponieważ ta klasyfikacja liczona jest punktami pucharowymi, rozpiętość wyników pomiędzy kolejnymi miejscami jest znacząca. Dla przykładu, pierwszych trzech zawodników z zeszłorocznej klasyfikacji uzyskało kolejno 96, 57, 42 pkt., co dało im odpowiednio 100, 59 i 44 pkt. procentowe w rankingu. Takie różnice punktowe są nie do nadrobienia wynikami uzyskanymi w innych zawodach wliczanych do rankingu (na przykład ci sami zawodnicy uzyskali za udział w Mistrzostwach Polski punkty: 94, 94 i 95).
Wykorzystując do obliczania rankingu punkty procentowe z poszczególnych eliminacji Pucharu Polski, wyrównujemy wagę punktów uzyskiwanych w innych imprezach. Różnice punktowe będą mniejsze, a sam ranking ciekawszy.